Kallelse till årsmöte

Välkommen på Årsmöte

 

Datum: onsdag 13 februari 2019

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen DGIF

 

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 190201.

Såväl gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

 

Hälsningar Styrelsen i DGIF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s